Detta utlåtande fick vi när vi lämnat in vår första rapport.Grattis Lexby skola!

Er första Grön Flagg-rapport är godkänd. Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med era utvecklingsområden.
Det är inspirerande att läsa er rapport och se hur ni har integrerat hållbar utveckling i er verksamhet!

Ni har bilder som avspeglar er verksamhet väl och vi är imponerade av ert genomtänkta förhållningssätt
och den nyfikenhet och vilja att lära som verkar finnas hos både personal och elever.
Det verkar som att ni har ett givande Grön Flagg -arbete för alla på skolan!
Lycka till i fortsättningen!
 
Vi i miljörådet har vunnit ett hedersomnämnande som ingår i kvalitets priset med motiveringen "På eget initiativ har eleverna startat ett miljöråd med målsättningen att Lexby skola ska få grön flagg. I rådet ingår medlemmar från alla årskurser." Prisutdelningen kommer att vara i januari.